Self Created Health
Vanaf juni 2012 zijn Linda Menkhorst en Yolande van Rosmalen gecertificeerd om de Self Created Health workshop te geven, een geavanceerde workshop als vervolg op Quantum-Touch Level 1, als eersten in de wereld na Richard Gordon zelf. Deze workshop telt ook mee voor certificatie als Quantum-Touch practitioner. In deze workshop leer je op een gestructureerde en veilige manier de oorzaak van fysieke en emotionele klachten te vinden en te transformeren. Ook deze workshop valt uitstekend te combineren met Quantum-Touch en Quantum-Allergy.

Self Created Health
  Inhoud:
 • Achtergrond en ontstaan
 • Achterliggende emotionele oorzaken
 • Self Created Health Protocol
 • Ontdekkingsproces
 • Oefensessies met alle stappen
 • Nieuwe technieken ter kennismaking en verrijking
 • Uitwisselen ervaringen
  Lengte:
 • 12 lesuren
  Niveau:
 • HBO-niveau
  Doelstellingen:
 • Zelfstandig kunnen werken in een praktijksituatie met Self Created Health
 • Kunnen integreren van het protocol in de begeleiding
 • Het kunnen toepassen van het protocol en ontdekkingsvragen
 • In staat zijn om vanuit de wetenschap aangereikte principes van Self Created Health toe te passen
 • Volgende stap maken in professionalisering en innovatie
 • In staat zijn om Self Created Health in de beroepsuitoefening toe te passen
  Studiebelasting:
 • docent contacturen: 12
 • zelfstudie uren: 4
  Kwalificaties:
 • aanwezigheid tijdens en deelname aan de oefeningen is vereist voor het certificaat van de workshop.
  Vereiste vooropleiding:
 • Geen
  Verstrekt studiemateriaal:
 • syllabus Self Created Health
  Aan te schaffen studiemateriaal:
 • Geen